Акредитація міжгалузевої магістерської освітньої програми

В розвитку Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» досягнуто ще одного успіху. Відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 10 липня 2018 року (протокол № 131) визнано акредитованою освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня вищої освіти «Соціальна робота, практична психологія» за спеціальністю 231 «Соціальна робота». Будь-які відносини між людьми визначаються психологічними факторами, а саме сфера соціальної роботи, соціального захисту вимагає від фахівців компетентності у питаннях психологічних основ міжособистісної взаємодії. Тому така орієнтація магістерської програми дозволяє готувати фахівців соціальної сфери із ґрунтовною психологічною підготовкою, що надає випускникам додаткових переваг на ринку праці.