Бібліотека радить ознайомитись

Естетика: навч. посібн.для студ. гуманітар. спец./Л.М. Газнюк,С.В. Могильова, Н.О. М’яснікова, Н.М. Салтан. – К.: Кондор, 2011. – 122с.

 

Посібник призначений для студентів гуманітарних спеціальностей

 

Безпалько О.В. Соціальна робота в громаді: навч. посібн.-К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 176с.
В посібнику розкрито теоретичні та прикладні аспекти соціальної роботи в громаді, проаналізовано різні моделі та підходи до організації такого виду діяльності.
Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, в яких здійснюється підготовка соціальних працівників, а також на практиків соціальної сфери.
 

 

Конфліктологія: навч. посібн./ Л..М. Герасіна, М.П. Требін, В.Д. Воднік та ін. – Х.: Право, 2013. – 128с.
У навчальному посібнику розкривається теорія конфлікту, що концептуалізована багатьма соціальними науками, та проблема юридичної конфліктології, яка в межах правового підходу наближається до предмета конфліктологічної науки.
Видання адресується студентам юридичних вищих навчальних закладів, які проходять бакалаврську підготовку.

 

 

Москалець В.П. Психологія особистості: навч. посібн./ В.П. Москалець. – К.: Центр учбової літератури, 2013. -262с.
Викладено найбільш істотні властивості особистості як психологічного феномена, що формується і функціонує в суспільстві. Розкрито сутність її біологічної (генетично зумовлених психічних властивостей), суспільної та духовної природи.
Для студентів, аспірантів, викладачів спеціальностей психологія, соціальна педагогіка, соціальна робота.

 

 

 

Шапарь В.Б. Язык тела и эмоций. Как читать чужие мысли и видеть, что думают другие/В.Б. Шапарь. – Х.: Клуб семейного досуга, 2011. – 382с.
Хотите считывать эмоции окружающих и контролировать свои. С этой книгой интонации. Мимика. Жесты и поза человека станут для вас ключом к его истинным мыслям и чувствам. Вы сможете не просто улавливать обман с первых его проявлений, но и получите ценные рекомендации по его предотвращению.

 

 

Могильний С.Б. Мікрокомп’ютер RASPBERRY PI – інструмент дослідника: посібник/ С.Б. Могильний, – К.: «Талком», 2014. – 340с.

Ця книга для всіх і кожного, хто зацікавлений дізнатися більше про комп’ютери і створенні комп’ютерних програм.

 

 Ходаківська О.М. Соціально- психологічні чинники виникнення стресу в сімейних стосунках молодої сім’ї: навч. посібн./ О.М. Ходаківська. – К.:»Талком», 2014. -481с.
У навчальному посібнику проаналізовані соціально – психологічні чинники виникнення стресу в сімейних стосунках молодої сім’ї. Проведені дослідження про уявлення молоді про шлюб і сімю та соціально – психологічні проблеми молодих сімей, які розкривають причину стресу в сімейному житті.
Рекомендовано для студентів ВНЗ, викладачів, фахівців та читачів, які цікавляться проблемою виникнення стресу в сімейних стосунках молодої сім’ї.

 

 

 

 

Дражниця С.А. Електронна комерція: навч. посібн. /С.А. Дражниця. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2013. – 182с.

 

У посібнику детально висвітлюються основні поняття та завдання електронної комерції, особливості електронного ринку, платіжні та фінансові інтернет-системи , діяльність віртуальних підприємств та проблеми і засоби забезпечення безпеки інформації при електронній комерції.
Для студентів, аспірантів.

 

 

 

 

Кондратюк С.М. Загальна психологія (психічні процеси, стани, властивості) : метод . реком.щодо самостійної роботи студентів/С.М. Кондратюк. – Хмельницький: ХІСТ Університету «Україна», 2014. – 92с.

 

Видання містить завдання для семінарських занять: завдання, вправи для самоконтролю та саморозвитку, теми рефератів, список використаної та рекомендованої літератури.
Видання призначене на допомогу студентам вищих навчальних закладів.

 

 

 

 

 

Василенко О.М. Методичні рекомендації до написання і захисту рефератів, курсових та магістерських робіт: навч. – метод. посіб. /О.М. Василенко. – К.: Університет «Україна», 2014. – 72с.

 

Посібник може бути використаний студентами, магістрами та викладачами ХІСТ Університету «Украї