Бібліотека

Вміння читати – означає бути чутливим до змісту й краси слова, до його найтонших відтінків.

В. Сухомлинський

Бібліотека інституту за роки свого існування пройшла стрімкий шлях наповнення бібліотечного фонду найновішими книгами та поліпшення обслуговування читачів, надаючи різні види бібліотечних послуг.

У бібліотеці сформовано фонд правничої, економічної, гуманітарної, довідкової літератури на допомогу науковому, навчальному, виховному процесу і зараз він нараховує більше 73 тисяч примірників літератури. Щороку книжковий фонд поповнюється більше як на тисячу примірників книг.

Передплачується близько 35 найменувань спеціалізованих періодичних видань.

Надається практична допомога професорсько-викладацькому складу в підготовці високоосвічених фахівців різного профілю.

На сьогодні кількість читачів бібліотеки становить 2500 осіб. Книговидача сягає 500 примірників, обслуговується більше 300 читачів щоденно.

Інформаційне забезпечення є важливою ланкою навчального процесу будь-якого ВНЗ. Цю роль і виконує наукова бібліотека нашого інституту.

До послуг читачів довідково-бібліографічний фонд: алфавітний та систематичний каталоги, систематична картотека газетно-журнальних статей, картотека законодавства України, картотека дипломних робіт.