Виховна діяльність

Відділ виховної роботи

Відділ виховної роботи керується законодавчими та нормативними актами України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, наказами та розпорядженнями Президента університету, Статутом університету, Положенням про інститут, наказами та розпорядженнями ректора інституту та цим положенням.

Відділ здійснює свою діяльність у відповідності з планами роботи, які складаються на семестр.

Основними завданнями, що покладаються на відділ є:

 • організація та здійснення виховної роботи зі студентами;
 • здійснення контролю за виконанням актів і постанов вищих органів законодавчої та виконавчої влади, розпорядчих документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, наказів та розпоряджень Президента університету, керівництва інституту, що стосується виховної роботи.
 • координація роботи кураторів щодо перспективного і поточного планування та проведення виховної роботи в академічних групах І курсу.
 • забезпечення підготовки та проведення зборів кураторів, старост, Ради міністрів, виборів Президента студентського самоврядування інституту.

У сфері організаційної роботи:

 • організація дискусій та круглих столів з методичних, теоретичних та практичних питань виховної роботи;
 • контроль та координація діяльності органів студентського самоврядування;
 • контроль та координація організації інформаційно-виховних заходів в академічних групах кураторами.

.

 

У сфері виховної роботи:

 • організація культурно-естетичних, профорієнтаційних та спортивно-оздоровчих акцій, координація роботи клубів за інтересами, гуртків, секцій;
 • активізація навчальної діяльності студентів, їх участі в конференціях, олімпіадах, конкурсах, інтелектуальних іграх та розвагах;
 • проведення роботи по діяльності команди КВК інституту;
 • контроль, координація та спрямування роботи кураторів академічних груп;
 • координація та узгодження участі у загальноуніверситетських заходах;
 • розробка базової та організація діючої системи студентського самоврядування.

У сфері методичної роботи:

 • ознайомлення студентів із організаційно-розпорядчими документами Університету та інституту;
 • надання інформаційно-методичного забезпечення процесу виховної роботи.