Вступні випробування для вступу на освітній ступінь “магістр”

При вступі на програми підготовки магістрів на основі базової або повної вищої освіти за спорідненими спеціальностями вступники здають фаховий іспит і вступний екзамен з іноземної мови, за іншими спеціальностями крім цього додатковий фаховий іспит зі спеціальності.

Фахові іспити зі спеціальностей при вступі на освітній ступінь «магістр»

Галузь знань Спеціальність Магістр
на основі базової або повної вищої освіти
Шифр Назва Код Назва за спорідненими спеціальностями за іншими спеціальностями
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Педагогіка

23 Соціальна робота 231 Соціальна робота

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Педагогіка