Дисципліни, закріплені за кафедрою

 1. Основи медичних знань
 2. Вступ до спеціальності
 3. Анатомія людини
 4. Фізіологія людини
 5. Біохімія та біохімія спорту
 6. Біомеханіка
 7. Фізіологічні основи фізичної культури
 8. Спортивна метрологія
 9. Спортивна медицина
 10. Масаж
 11. Основи догляду за хворими та інвалідами
 12. Лікувальна фізична культура
 13. Фізична реабілітація при захворюванні внутрішніх органів
 14. Фізична реабілітація при захворюванні нервової системи
 15. Фізична реабілітація при захворюванні опорно-рухового апарату
 16. Фізична реабілітація при захворюванні серцево-судинної системи
 17. Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях
 18. Технічні засоби при фізичній реабілітації
 19. Психомоторика
 20. Функціональна діагностика
 21. Курортологія
 22. Наукові методи дослідження у фізичній реабілітації, ФК і С
 23. Динамічна анатомія
 24. Фітонцидологія
 25. Педагогічна та лікарська етика
 26. Гігієна
 27. Основи менеджменту і маркетингу у фізичному вихованні та фізичній реабілітації
 28. Валеологія
 29. Анатомія та еволюція нервової системи людини
 30. Вікова фізіологія
 31. Основи біології та генетики людини
 32. Фізична реабілітація у спецмедгрупах
 33. Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології
 34. Фізична реабілітація в педіатрії
 35. Організація та методика рекреаційно-оздоровчої роботи
 36. Основи психотерапії спортсменів, хворих та інвалідів
 37. Охорона праці в галузі
 38. Сучасні інформаційні технології у фізичному вихованні, спорті та фізичній реабілітації