Дисципліни, закріплені за кафедрою

 1. Загальна психологія
 2. Диференціальна психологія
 3. Експериментальна психологія
 4. Психофізіологія
 5. Зоопсихологія та порівняльна психологія
 6. Методичні та теоретичні проблеми в психології
 7. Вступ до спеціальності
 8. Вікова психологія
 9. Педагогічна психологія
 10. Психологія управління
 11. Психодіагностика
 12. Патопсихологія
 13. Клінічна психологія
 14. Практикум із загальної психології
 15. Політична психологія
 16. Юридична психологія
 17. Психологія сім’ї
 18. Історія психології
 19. Психологія праці
 20. Інженерна психологія
 21. Методика викладання психології
 22. Психологія спорту
 23. Етнопсихологія
 24. Основи екологічної психології
 25. Психологія самосвідомості
 26. Основи психотерапії
 27. Проблеми мотивації поведінки та діяльності людини
 28. Психологічний спецпрактикум по спецкурсах
 29. Реабілітаційна психологія
 30. Психологічна служба
 31. Конфліктологія
 32. Проблема важко виховуваних дітей
 33. Психологія спілкування
 34. Вікова і педагогічна психологія
 35. Психологія особистості
 36. Телефонне консультування
 37. Основи педагогіки і психології
 38. Онтопсихологія
 39. Основи сексології та сексопатології
 40. Сучасні напрямки зарубіжної психології
 41. Психологічні проблеми спілкування та тренінг спілкування
 42. Психологічні основи проведення ділових ігор
 43. Тренінг особистісного зростання
 44. Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології
 45. Профорієнтація та профвідбір
 46. Індивідуальне консультування
 47. Міжособистісне розуміння
 48. Активні методи у психології
 49. Соціальна психологія
 50. Математичні методи у психології
 51. Ергономіка
 52. Основи психогенетики
 53. Психологія масової поведінки
 54. Психологія травмуючих ситуацій
 55. Геронтопсихологія
 56. Функції та специфіка роботи психолога у клініках
 57. Методика психологічного дослідження
 58. Практикум із психологічного консультування
 59. Психологія особистості людини з особливими потребами
 60. Теорія та практика психологічного тренінгу
 61. Психолого-педагогічне консультування
 62. Філософія психології
 63. Основи психологічної практики (практична психологія)
 64. Психологія