Дисципліни, закріплені за кафедрою

 1. Аграрне право
 2. Адвокатура України
 3. Адміністративна юрисдикція
 4. Адміністративне право
 5. Архівознавство
 6. Банківське право
 7. Безпека бізнесу
 8. Біржове право
 9. Виконавче провадження в господарському процесі
 10. Господарське право
 11. Господарське процесуальне право
 12. Делікти в цивільному праві
 13. Державна служба в Україні
 14. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні
 15. Державне право зарубіжних країн
 16. Екологічне право
 17. Житлове право
 18. Земельне право України
 19. Історія вчень про державу і право
 20. Історія держави та права зарубіжних країн
 21. Історія держави та права України
 22. Комерційне право
 23. Комп’ютерні технології в юридичній діяльності
 24. Конкурентне право
 25. Конституційне право України
 26. Конституційне процесуальне право України
 27. Криміналістика
 28. Кримінальне право
 29. Кримінально-виконавче право
 30. Кримінальний процес
 31. Кримінологія
 32. Митне право
 33. Міжнародне приватне право
 34. Міжнародне публічне право
 35. Муніципальне право
 36. Нотаріат України
 37. Організація роботи з документами
 38. Організація судових та правоохоронних органів
 39. Основи права Європейського Союзу
 40. Основи римського цивільного права
 41. Оформлення процесуальних документів
 42. Податкове право
 43. Право вищої школи
 44. Правові й організаційні основи підприємницької діяльності
 45. Право інтелектуальної власності
 46. Право соціального забезпечення
 47. Правове регулювання обігу цінних паперів
 48. Правові основи інвестиційної діяльності
 49. Правознавство
 50. Правове забезпечення підприємництва
 51. Прокурор у господарському процесі
 52. Прокурорський нагляд в Україні
 53. Професійна етика
 54. Сімейне право
 55. Спеціальні правові режими господарювання
 56. Справочинство
 57. Судова медицина і психіатрія
 58. Сучасні національні правові системи
 59. Теорія держави і права
 60. Теорія доказів
 61. Трудове право
 62. Фінансове право
 63. Цивільне і сімейне право
 64. Цивільний процес
 65. Юридична деонтологія
 66. Юридична служба на підприємстві