Кафедра психології

Кафедра психології – одна із провідних кафедр Хмельницького інституту соціальних технологій ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”. Вона входить до складу соціально-гуманітарного факультету. Метою створення кафедри було забезпечення викладання фахових дисциплін для спеціальності “Психологія”.

Кафедра була створена наказом керівника Хмельницької філії у 2000 році.

Кількісний склад кафедри становлять 38 науково-педагогічних працівника (5 докторів наук, 25 кандидатів наук, 8 викладачів), із них у штаті працюють 1 доктор наук та 6 кандидатів наук.

Середній вік викладача кафедри – 35 років.

Викладачі кафедри беруть участь у роботі семінарів та конференцій, які проводяться в інституті та інших навчальних закладах.

Кафедра психології забезпечує підготовку фахівців спеціальності 053 „Психологія” освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» .

 

Кафедра забезпечує викладання дисциплін, які представлені двома основними циклами:
– цикл природничо-наукової підготовки;
– цикл професійної та практичної підготовки.

Викладання дисциплін відбувається згідно з робочими навчальними програмами, які відповідають стандартам вищої освіти, які постійно вдосконалюються.

Міжпредметні зв’язки забезпечуються тим, що всі дисципліни професійного циклу викладаються кафедрою психології, тому вивчення найновішого матеріалу, використання активних форм і методів, нетрадиційних підходів, обговорення навчальних планів, навчально-методичних комплексів, досвід провідних викладачів, усунення дублювання тощо – все це вирішується в рамках навчально-методичної роботи на засіданнях кафедри.

Відповідно до навчального плану студенти виконують курсові та дипломні роботи. Тематика складена викладачами кафедри, вона відображає сучасний стан системи служб психологічної допомоги, специфіку роботи психолога.

Викладачі кафедри вважають найважливішим питанням виховання майбутнього покоління нашої держави і докладають усіх зусиль для духовного збагачення молоді, виховуючи правову культуру, загальнолюдські цінності, формуючи передові погляди, активну життєву позицію.