Кафедра соціальної роботи

Кафедра соціальної роботи є структурним підрозділом соціально-гуманітарного факультету. Очолює кафедру доктор педагогічних наук, професор Сметанський Микола Іванович – видатний український педагог і науковець.

Головне завдання і покликання науково-педагогічного персоналу кафедри – підготовка висококваліфікованих соціальних працівників.

Наково-педагогічний склад кафедри здійснює теоретичну та практину фахову підготовку студентів освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр». Професорсько-викладацький склад кафедри скаладається з 6 докторів наук, 32 кандидатів наук, 5 викладачів, із них у штаті працюють 1 доктор та 9 кандидатів наук. Студенти, які отримали диплом спеціальності «Соціальна робота», можуть займати посади спеціаліста, консультанта, інспектора, експерта, помічника, радника, наукового співробітника соціальних структур підприємств, установ, організацій.

Кафедра постійно працює над модернізацією моделі підготовки фахівців, впроваджує інноваційні технології освітнього процесу, розробляє й оновлює відповідне науково-методичне забезпечення навчальних дисциплін. Характерною особливістю підготовки соціальних працівників є оптимальне поєднання теоретичного компонента підготовки фахівців із практичною діяльністю, а також інтенсивне залучення студентів до пошуково-дослідницької роботи.

У процесі підготовки фахівців кафедра співпрацює з центрами соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, службами у справах дітей, відділами соціального захисту населення, будинками-інтернатами, спеціалізованими школами-інтернатами, центрами зайнятості і профорієнтації, геріатричними закладами, соціальними притулками, реабілітаційними центрами, відділами медико-соціальної експертизи, благодійними фондами, громадськими організаціями. Кафедра соціальної роботи співпрацює більше, як із двадцятьма базами практик.

Викладачі кафедри підтримують наукові зв’язки з Інститутом педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченко. Національним педагогічним університетом імені М. Драгоманова, Запорізьким національним університетом, багатьма іншими вітчизняними і зарубіжними ВНЗ. Значна увага приділяється також підготовці до наукової роботи студентів. Діє студентське наукове товариство, члени яких працюють над актуальними проблемами соціальної роботи.

За результатами наукової діяльності викладачів і студентів кафедра соціальної роботи займає провідне місце у рейтингу кафедр інституту.