Конференція студентів «Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації»

23 березня 2017 року у Хмельницькому інституті соціальних технологій Університету «Україна» відбулася Х Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації».

Мета конференції – провести аналіз проблем студентської молоді як складових загальних проблем українського суспільства, висвітлити вплив світових культурно-інтеграційних процесів на зміни світогляду, ціннісних орієнтацій, соціального самопочуття, способу життя молоді.

На початку конференції грамотами, дипломами, одноразовими стипендіями та цінними подарунками було нагороджено наших студентів-призерів конкурсу студентських наукових робіт у рамках ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю» (м. Київ), а також спортсменів.

На пленарному засіданні конференції були представлені доповіді студентів ВНЗ м. Хмельницького, а саме:

– курсантів Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького: Стельмащук Іванни, Поліщук Діани, Страшнюк Тетяни, Дзекар Юлії, Пічугіної Альони, Морщук Тетяни, Дженжера Марії, Немашкало Владислава, Коберського Анатолія, Пилипенка Сергія;

– студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії: Семенюк Вікторії та Длугашевської Тетяни;

– студентів Хмельницького економічного університету: Москальчук Тетяни та Шпильовської Оксани;

– студентів нашого інституту: Письменної Ольги, Захарчук Оксани, Максимлюк Вадима, Комарніцького Богдана, Боднарчук Вікторії, Пиндик Діани, Кульчицької Ірини, Гуменної Олени, Венгрової Тетяни.

Доповіді учасників відзначено актуальністю, інноваційними підходами до ціннісних орієнтацій молоді, сформовано змістовну складову захисту свідомості молоді від негативних інформаційних впливів у суспільстві; дотримання принципів здорового способу життя. Сучасна молодіжна політика зорієнтована, передусім, на забезпечення рівності прав та обов’язків, соціальної перспективи молоді, її соціальний захист, розв’язання соціально-економічних проблем, створення для юнаків та дівчат необхідних стартових можливостей для влаштування їх у життя, адаптації в ньому; підтримка і стимулювання основних суспільно-корисних ініціатив молоді, її організацій, рухів; активної участі молоді, молодіжних організацій і об’єднань у здійсненні державних і громадських справ, розв’язанні своїх проблем.

Процес освіти для студентів повинен стати як причетність його до всього проблемного, що є в суспільстві. А діяльність освітніх закладів повинна бути інтегрованою з діяльністю інших суспільних інституцій у цьому напрямку. Одним із основних завдань ВНЗ вбачаємо у формуванні мотивації на ефективний соціально-психологічний і фізичний розвиток, вихованні національної самосвідомості.

Вища освіта є завершальним етапом конституйованих форм навчання. Такою самою вона має виступати і в контексті реалізації культуротворчої функції, формуванні культурно-національної людини, яка повинна орієнтуватися у специфіці українського культурного поля, в історії, традиціях, установлених способах поведінки українства. Молода людина зобов’язана знати основи інтелектуальних, наукових, у цілому духовних досягнень нашого народу в контексті цивілізаційного поступу.

Таким чином, буде формуватися не просто представник українського народу, а носій певної культури, транслятор українського з усіма його перевагами і проблемними рисами.

По закінченні конференції всі студенти отримали сертифікати учасників конференції та побували на екскурсії в музеї-бібліотеці ім. Г.С. Сковороди з цікавою доповіддю ректора ХІСТа М.Є. Чайковського – голови Подільського товариства ім. Г.С. Сковороди та переглядом фільму про українського філософа.

>>>БІЛЬШЕ ФОТО ТУТ <<<