Нова науково-дослідна робота ХІСТ

У грудні 2015 року в Хмельницькому інституті соціальних технологій завершено комплексну науково-дослідну тему „Розробка системи соціально-педагогічної роботи з молоддю в освітньому просторі: ЗОШ – ВНЗ інклюзивної орієнтації” (реєстраційний номер 0109U004821), в межах якої в інституті діяло дві наукові школи:

1) Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору;

2) Фізичний та соціально-психологічний супровід навчання студентів з особливими потребами у ВНЗ.

Результатом виконання НДР стало:

  1. Захист 1 докторської та 4 кандидатських дисертацій.
  2. Публікація 1 монографії та 6 навчальних і навчально-методичних посібників (4 з яких із грифом МОН), 10 методичних рекомендацій.
  3. Проведення 9 всеукраїнських науково-практичних конференцій, 10 круглих столів та 5 семінарів.
  4. Більше 300 публікацій у закордонних та вітчизняних періодичних виданнях та ін.

З вересня 2016 року інститутом затверджено та реалізуються дві нові теми НДР – „Зміст і технології педагогічної, соціально-психологічної, реабілітаційної та інформаційної діяльності з людьми з особливими потребами” (реєстраційний номер 0116U004296) та „Соціально-психологічна діяльність психолога в соціономічній сфері” (реєстраційний номер 0116U006969), які будуть діяти до 2021 року включно.