Нові надходження книг

37.014.15(477)         Науково-практичний коментар Закону України «Про вищу освіту»[текст]. –

Н 34                 К.: Центр учбової літератури, 2015. – 368с.

347.73(477)(075.8) Фінансове право: підручник/М.П. Кучерявенко, Д.О. Білінський,

Ф 59                        О.О. Дмитрик.  – Х.: Право, 2013.- 400с.

343.13(477)(075.8) Кримінальний процес: підручник /Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій,

К 82                 А.Р. Туманянц. _ Х.: Право,2014.- 824с.

34 : 651.5(075.8)  Документи первинного обліку : навч. посібн. / І.О. Христич, О.В. Ткачова.-

Д 63               Х.: Право, 2012. – 108с.

331.45(075.8)       Цивільний захист і охорона праці в галузі: навч. посібн./ С.О. Ковжога,

Ц58                С.А. Тузіков, Є.В. карманний. – Х.: Право, 2013. – 192с.

316.285(075.8)   Конфліктологія: навч. посібн./ Л.М. Герасіна, М.П. Требін,

К 64                  В.Д. Воднік. – Х.: Право, 2013. -128с.

340.12(075.8)     Мурашко О.Г. Загальна теорія держави і права: підручник / О.Г. Мурашин.

М 91                – К.: Університет «Україна», 2014. – 561с.

004(075)              Іванов В.Г. Основи інформатики та обчислювальної техніки: підручник

І – 20               /В.Г. Іванов, В.В. Карасюк, М.В. Гвозденко; за ред.. В.Г. Іванова. – Х.: Право, 2012.  – 312с.

004.382.76(075) Могильний С.Б.Мікрокомп’ютер Raspberry Pi – інструмент дослідника:

М74                   посібник. – К. : Талком, 2014. – 340с.

159.922(075.8)   Кондратюк С.М. Загальна психологія (психічні процеси, стани,

К64                    властивості) :      метод . реком.щодо самостійної роботи студентів/

С.М. Кондратюк. – Хмельницький: ХІСТ Університету «Україна», 2014. – 92с

374.2(075.8)       Василенко О.М. Методичні рекомендації до написання і захисту

В19                      рефератів, курсових та магістерських робіт: навч. – метод. посіб.

/О.М. Василенко. – К.: Університет «Україна», 2014. – 72с.

316.6                      Ходаківська О.М. Соціально- психологічні чинники виникнення стресу

Х69                      в   сімейних стосунках молодої сім’ї: навч. посібн./ О.М. Ходаківська. –    К.:»Талком», 2014. -481с.