Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс бакалаврату

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

Денна і заочна форми навчання

Споріднені спеціальності / Інші спеціальності ОС молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності ОС бакалавра, напрями підготовки ОКР бакалавра Спеціалізація (освітня програма) /може повторювати назву спеціальності/ Фахове випробування Курс

Термін навчання

Назва

Код Код

Назва

Інші спеціальності 017 фізична культура і спорт фізична культура і спорт

Фаховий іспит

Додатково

Анатомія людини

2 курс

2 р. 10 м.

діловодство 5.02010501 029 інформаційна, бібліотечна та архівна справа інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Фаховий іспит

3 курс

1 р. 10 м.

бібліотечна справа 5.02010201
видавнича справа та редагування 5.03030301
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
маркетингова діяльність 5.03050701
комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації 5.05150103
Інші спеціальності

Фаховий іспит

Додатково

Українська мова

2 курс

2 р. 10 м.

лікувальна справа 5.12010101 053 психологія психологія

Фаховий іспит

3 курс

1 р. 10 м.

сестринська справа 5.12010102
медико-профілактична справа 5.12010103
стоматологія 5.12010104
акушерська справа 5.12010105
стоматологія ортопедична 5.12010106
стоматологічна справа 5.12010107
лабораторна діагностика 5.12010201
фармація 5.12020101
Інші спеціальності

Фаховий іспит

Додатково

Педагогіка

2 курс

2 р. 10 м.

правоохоронна діяльність 5.03040102 081 право право

Фаховий іспит

3 курс

1 р. 10 м.

правознавство 5.03040101
Інші спеціальності

Фаховий іспит

Додатково

Теорія держави і права

2 курс

2 р. 10 м.

фізичне виховання 5.01020101 227 фізична реабілітація фізична реабілітація

Фаховий іспит

3 курс

1 р. 10 м.

Інші спеціальності

Фаховий іспит

Додатково

Анатомія людини

2 курс

2 р. 10 м.

соціальна робота 5.13010101 231 соціальна робота соціальна робота

Фаховий іспит

3 курс

1 р. 10 м.

соціальна педагогіка 5.01010601
Інші спеціальності

Фаховий іспит

Додатково

Педагогіка

2 курс

2 р. 10 м.