Перелік напрямів підготовки / спеціальностей

Освітній ступінь «бакалавр»

Галузі знань Напрями підготовки Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн.
Шифр Назва Шифр Назва Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
01 Освіта 017 Фізична культура і спорт 20 30 4 р. 4 р. 9000 6200
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 25 25 4 р. 4 р. 8000 6000
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія 35 35 4 р. 4 р. 9200 6300
08 Право 081 Право 20 30 4 р. 4 р. 10000 8700
22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія 20 40 4 р. 4 р. 9000
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота (Управління міжнародними соціальними проектами і програмами) 35 35 4 р. 4 р. 6000 4000

Освітній ступінь «магістр»

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн.
Шифр Назва Шифр Назва Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія 15 10 1,5 р. 1,5 р. 10000 8700
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота (Управління міжнародними соціальними проектами і програмами) 10 15 1,5 р. 1,5 р. 10000 8700