Право

Професія юриста є досить цікавою, а також перспективною на сьогоднішній день. Юрист – це спеціаліст, основним призначенням якого є здійснення правової роботи. Професія юриста вимагає від спеціаліста рішучості дій і переконливих аргументів. Саме юристи обізнані в усіх справах і знаходяться на крок попереду інших. Отже, професія юриста дуже різноманітна і тому об’єктивно відповідальна.

Проблеми права відіграють найважливішу роль у сучасному демократичному суспільстві та правовій державі. Це сприяє тому, що юриспруденція займає одне із провідних місць серед суспільних наук.

Сучасний юрист повинен правильно, логічно висловлюватися і вміти переконувати, бути справедливим, чесним, ерудованим і, звичайно ж, упевненим у собі, допомагати людям, які до нього звертаються, розумно підходити до вирішення проблем.

У нашому інституті студенти мають змогу працювати в сучасних комп’ютерних класах із доступом до мережі Інтернет та використанням сучасних технологій і програм. Завдяки цьому студенти отримують оперативну інформацію про нормативну і законодавчу діяльність Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, урядових організацій та органів місцевої влади і самоврядування.

Кафедра правознавства забезпечує:

  • ґрунтовні та вичерпні знання з обраного фаху,
  • знання, які базуються на останніх досягненнях науки;
  • практичний досвід та навички, отримані у навчальному закладі, що відкриють шлях до здійснення Ваших перспектив.

Після закінчення, отримавши високу фахову підготовку, випускник зможе успішно займатись:

  • правовим забезпеченням діяльності комерційних компаній, спільних підприємств в Україні;
  • діяльністю у сфері управління в юридичних фірмах, юридичних відділах органів державної влади;
  • діяльністю в органах виконавчої влади, правоохоронних органах, органах юстиції;
  • роботою у представництвах України та міжнародних організаціях;
  • правовим забезпеченням зовнішньоекономічної діяльності;
  • правовим забезпеченням господарської діяльності.