Психологія

Це:

  • мати змогу вирішити свої життєві питання;
  • надавати психологічну допомогу іншим;
  • уникати більшості конфліктів;
  • розвивати свою справу;
  • природньо наближатись до “гармонії” з довкіллям.

Поле професійної діяльності психолога практично необмежене. Він має змогу працювати у сферах:

виробництва — проводячи професійну роботу, професійний добір, профадаптацію та профнавчання, соціально-психологічне вивчення трудових груп, дослідження плинності кадрів, попередження виробничого травматизму, проектування та експертизу соціотехнічних систем, розробляючи ерганомічне забезпечення функціонування систем “людина-техніка-середовище”;

освіти — психологічний відбір учнів та адаптація до навчання, диференціація та індивідуалізація навчально-виховного процесу, визначення інтелектуальної, мотиваційної та особистісної готовності до навчання, профорієнтація та рекомендації щодо вибору професії, виявлення відхилень у поведінці та їх корекція тощо;

політики — психологічне забезпечення політичних процесів, агітації та реклами; управління процесами, що відбуваються у великих соціальних групах тощо;

економіки і бізнесу — виконання робіт із підбору та управління кадрами, забезпечення рекламної діяльності, вивчення ринку товарів та послуг, ведення переговорів, соціально-психологічного тренінгу персоналу фірм;

служби сім’ї та соціально-психологічного захисту населення — терапія міжособистісних стосунків у сім’ї, надання психологічної допомоги щодо виховання дітей у сім’ї, прищеплення нових форм поведінки, котрі б сприяли реабілітації та збереженню психічного здоров’я, активізації суспільних механізмів психічної підтримки та розвиток навичок взаємодопомоги, робота з психотравмами та психотравмуючими життєвими ситуаціями, формування позитивної перспективи.

силових структурах (військова психологія) та спорту — терапія психічних травм, одержаних внаслідок виконання службових обов’язків, підготовка до дії в екстремальних ситуаціях, відбір кандидатів на службу, проторування поведінки в умовах спортивних змагань чи бойових дій, визначення надійності та психологічної стійкості, збереження та захист психічного здоров’я.

Спеціаліст з психології повинен володіти комплексом знань з фундаментальних та прикладних дисциплін: загальної, вікової, соціальної, педагогічної, експериментальної, клінічної психології, психодіагностики, консультування тощо.

Сьогодні здобуття базової психологічної освіти має такі переваги:

  • студент зорієнтований на вивчення всіх галузей психології як базових дисциплін професійної підготовки;
  • навчальний процес має наукову спрямованість, пріоритет надається знанням і способам роботи з ними;
  • організація навчального матеріалу здійснюється таким чином, що він створює цілісну, концептуально і логічно впорядковану систему, яка поступово розгортає як навчальну інформацію, так і пов’язану з нею систему практичних дій