Складання державних іспитів і захист магістерських робіт

У Хмельницькому інституті соціальних технологій Університету «Україна» пройшло складання державних іспитів і відбувся захист магістерських робіт.