Соціальна робота

Сучасна концепція соціального розвитку складається з його розуміння як процесу й одночасно результату постійного руху до благополуччя людини і суспільства в цілому. Саме практична соціальна робота спрямована на гармонізацію особистісних і суспільних відносин через надання допомоги окремій людині, групам людей та громаді, що потрапила у складні життєві ситуації.

З огляду на це, наш інститут уперше в Хмельницькому регіоні у 1999 році здобув право готувати висококваліфікованих фахівців соціальної сфери.

Перевагами навчання в нашому інституті є:

 • постійна робота викладачів інституту над модернізацією моделі підготовки фахівців,
 • впровадження інноваційних технології освітнього процесу,
 • оптимальне поєднання теоретичного компонента підготовки фахівців із практичною діяльністю,
 • інтенсивне залучення студентів до пошуково-дослідницької роботи.

У процесі підготовки фахівців студенти мають можливість пройти відповідну практичну підготовку різноманітного спрямування у таких закладах: центрах соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, службах у справах дітей, відділах соціального захисту населення, будинках-інтернатах, спеціалізованих школах-інтернатах, центрах зайнятості і профорієнтації, геріатричних закладах, соціальних притулках, реабілітаційних центрах, відділах медико-соціальної експертизи, благодійних фондах, громадських організаціях.

Серед навчальних дисциплін, що передбачені навчальним планом, основні блоки складають дисципліни соціальної роботи та психології. Дисципліни інших блоків (соціологічні, правові, політичні) обмежені колом реально необхідних для виконання професійних завдань.

Випускники спеціальності можуть працювати на посадах:

 • соціальний працівник служби зайнятості;
 • соціальний працівник державної служби соціального страхування;
 • соціальний працівник служби соціального забезпечення;
 • соціальний працівник органів охорони здоров’я;
 • соціальний працівник служб соціальної роботи;
 • соціальний працівник центрів медико-соціальної реабілітації;
 • соціальний працівник центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • соціальний працівник стаціонарних центрів соціального обслуговування;
 • соціальний працівник територіальних центрів по обслуговуванню одиноких людей похилого віку;
 • соціальний працівник будинків-інтернатів для одиноких людей похилого віку;
 • соціальний працівник спеціальних будинків-інтернатів;
 • державний інспектор апарату державних, обласних, міських, районних органів соціального захисту;
 • інспектор по нарахуванню та виплаті пенсій і субсидій;
 • інспектор із соціальної допомоги Державного, обласних, міських, районних центрів зайнятості, підрозділів органів виконавчої влади із соціального захисту населення;
 • інспектор пенсійного Фонду України та його обласних, міських, районних підрозділів.