Студентська конференція відбулась

Резолюція ХІ Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених „Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації”, яка відбулась 14 березня 2018 року у нашому інституті.

ХІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих вчених „Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації” була присвячена висвітленню актуальних проблем студентської молоді як складових загальних проблем українського суспільства, визначенню впливу світових культурно-інтеграційних процесів на зміни світогляду, ціннісних орієнтацій, соціального самопочуття, способу життя молоді.

Організаторами конференції виступили:

– Хмельницький інститут соціальних технологій ВНЗ „Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”,

– Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Хмельницького інституту соціальних технологій Університету „Україна”.

Програма конференції включала пленарне та секційні засідання.

У роботі конференції взяли участь більш ніж 70 молодих науковців із різних вищих навчальних закладів України, окрім Хмельницького інституту соціальних технологій та коледжу Університету „Україна” це студенти та магістранти: Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Львівського національного університету ім. Івана Франка, Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка та ін.

Тематичні напрями роботи конференції:

  1. Актуальні соціальні проблеми сучасної молоді.
  2. Особливості психологічного розвитку особистості сучасної молоді.
  3. Політико-правові аспекти формування громадянина європейської держави.
  4. Молодь за здорову націю.
  5. Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи.
  6. Молодь у сучасному інформаційному просторі.

Напрями роботи та тематика доповідей учасників конференції є підтвердженням того, що виховання у майбутніх фахівців самостійності, творчого мислення та відповідальності є основним завданням вищих навчальних закладів України, і важливою передумовою вдосконалення цих якостей була і залишається наука. Наукове життя немислиме без молодих науковців, у тому числі студентів та магістрантів, які тільки починають свій шлях на науковій ниві. Для того, щоб глибоко та повно оволодіти матеріалами навчальних та наукових програм, необхідно передусім сформувати якості дослідника, розширити науковий світогляд, критичний світогляд і ерудицію. Саме для цього і проводяться наукові конференції.

Ураховуючи вищевикладене, учасники Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених „Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації” прийшли до висновку: взяти до уваги оприлюднену доповідачами інформацію; продовжити роботу з підвищення наукової активності студентів та молодих вчених щодо вирішення актуальних проблем сучасної молоді; ураховуючи актуальність розглянутих питань та необхідність ефективного їх вирішення, оргкомітет конференції вважає доцільним проведення подальших наукових заходів із залученням молодих науковців із різних ВНЗ України.

Більше фото на сторінці інституту https://www.facebook.com/hist.ua