Студентська наукова робота

Наукова робота студентів інституту має першочергове завдання – забезпечити формування та підготовку висококваліфікованих, усебічно підготовлених до практичної діяльності фахівців. Метою цієї роботи є залучення студентів до самостійної наукової праці, поглиблення їхніх знань, розвиток творчого підходу до питань, що розглядаються.

Студенти, які займаються у гуртках студентського наукового товариства (СНТ), мають можливість:

  • ознайомитися з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи;
  • брати участь у науковому житті інституту (написання статей, тез доповідей, наукових робіт);
  • розвивати свої творчі здібності під час проведення досліджень, виступаючи на наукових семінарах та конференціях, присвячених найактуальнішим питанням сучасного українського студентства;
  • брати участь у проведенні «круглих столів», де обговорюються різноманітні наукові проблеми;
  • застосовувати набутий досвід дослідницької роботи у процесі навчання.

Основні завдання діяльності СНТ:

  • сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів і аспірантів;
  • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів та аспірантів, надання їм всебічної допомоги;
  • сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;
  • організація та розвиток міжвузівського та міжнародного наукового і культурного співробітництва;
  • інформаційна діяльність тощо.