ХІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих вчених „Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації”

21 березня у Хмельницькому_інституті_соціальних_технологій_Університету «Україна» відбулася ХІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих вчених „Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації”, присвячена висвітленню актуальних проблем студентської молоді як складових загальних проблем українського суспільства, визначенню впливу світових культурно-інтеграційних процесів на зміни світогляду, ціннісних орієнтацій, соціального самопочуття, способу життя молоді.

У роботі конференції взяли участь більш ніж 90 молодих науковців із різних закладів вищої освіти, окрім нашого інституту, це студенти та магістранти: Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Львівського національного університету ім. Івана Франка, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка та ін.

Напрями роботи та тематика доповідей учасників конференції є підтвердженням того, що виховання майбутніх фахівців самостійності, творчого мислення та відповідальності є основним завданням вищих навчальних закладів України і важливою передумовою вдосконалення цих якостей була і залишається наука.