Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Сучасний рівень менеджменту характеризується тим, що прийняття рішень як головне завдання управління реалізується за умов повної або часткової невизначеності, активної, досить часто агресивної, протидії конкуруючих сторін.

За цих умов на служби діловодства необхідно покладати завдання не тільки і не стільки створення документації та забезпечення її руху, але головним чином питання інформаційної підтримки всіх управлінських рішень на підставі досконалої організації їх документаційного забезпечення.

У зв’язку з цим виникає необхідність підготовки фахівців, здатних професійно працювати у принципово нових умовах ринкових відносин, використовуючи при цьому широкий спектр сучасної документаційної бази.

Кожен із нас щоденно постає перед необхідністю виконувати різні ролі у професійно-діловому середовищі: ми влаштовуємося на роботу, спілкуємося зі службовцями з найрізноманітніших питань, укладаємо угоди, навчаємо дітей за контрактами, засвідчуємо у нотаріуса довіреності, декларуємо в податковій інспекції свої прибутки. Як не розгубитися в купі паперів, як правильно скласти потрібний документ, як влучно дібрати слово чи вислів, нарешті, як швидко знайти правило, за яким пишеться потрібне слово? Найважливішу інформацію про складання й оформлення різних типів документів ви можете отримати, навчаючись на спеціальності.

Підбором інформації, обробкою й оформленням документів сьогодні повинен займатись не фахівець галузі, який приймає важливі управлінські рішення, а спеціально підготовлений для цього інший фахівець – документознавець, інформаційний аналітик.

Популярність підготовки фахівців зі спеціальності в Україні невпинно зростає. За останні три роки ця спеціальність відкрита в декількох вищих навчальних закладів та на їх відокремлених факультетах університетів в Луцьку, Миколаєві, Одесі, Рівному, Черкасах.

Тому ми пропонуємо для Вас цей напрям у нашому інституті.

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • спеціаліст-документознавець;
 • референт з основної діяльності;
 • помічник керівника;
 • інформаційний аналітик;
 • менеджер з реклами;
 • менеджер зі зв’язків із громадськістю (паблік рілейшнз);
 • керівник інформаційної служби;
 • керівник відділу маркетингових комунікацій.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:

 • відділи інформації комерційних та державних установ;
 • маркетингові відділи та служби;
 • відділи реклами та PR;
 • інформаційно-аналітичні центри;
 • органи державного управління;
 • консалтингові центри.