Інформація про заклад

Хмельницький інститут соціальних технологій Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» колективної форми власності створений як Хмельницьке представництво наказом президента Університету «Україна» №43 від 07.09.1999 року. Керівником призначено Чайковського М.Є. Згідно наказу Президента Університету від 02 грудня 2002 року №201 представництво було реорганізоване у філію. Хмельницька філія була реорганізована у Хмельницький інститут соціальних технологій згідно наказу Президента Університету за №84 від 17 червня 2005 р.
Хмельницький інститут соціальних технологій включено до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (довідка №9450, видана статуправлінням міста Києва 27.05.2005 р.).

Відокремлений структурний підрозділ діє за Положенням про Хмельницький інститут соціальних технологій вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», яке затверджено президентом Університету «Україна» 17 травня 2005 року.

Хмельницький інститут Університету «Україна» було створено як представництво у березні 1999 р., а в червні 2005 р. реорганізовано в інститут соціальних технологій.

Ректор інституту – Чайковський Михайло Євгенович, кандидат педагогічних наук, доцент, академік Академії інженерних наук України, заслужений тренер України з традиційного карате-до, голова Подільського товариства імені Григорія Сковороди. За свою діяльність він неодноразово нагороджений почесними грамотами та подяками Хмельницької обласної ради та облдержадміністрації, Хмельницької міської ради, почесною грамотою київського міського голови, подякою Міністерства праці та соціальної політики, нагороджений знаком «Відмінник освіти України», знаком «Петро Могила». Правлінням дитячого фонду України нагороджений кришталевим пам’ятним знаком «Серце віддаю дітям».

Ректор інституту

ЧАЙКОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ЄВГЕНОВИЧ

Хмельницький інститут соціальних технологій вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» діє за ліцензією, виданою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 13.07.2012 року серія АД № 041450.

Підготовка фахівців проводиться з 6 спеціальностей 6 напрямів, а саме: “Психологія”, “Соціальна робота” – “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”; “Фізична реабілітація” – “бакалавр”, “спеціаліст”; “Фінанси та кредит” – “молодший спеціаліст”, бакалавр, “спеціаліст”, “Правознавство” – “молодший спеціаліст”, “бакалавр”, “Документознавство та інформаційна діяльність” – “бакалавр”. Форми навчання – денна та заочна. Також здійснюється перепідготовка спеціалістів по спеціальностях “Психологія” та “Соціальна робота”.

Здійснюється ліцензування молодшого спеціаліста спеціальності «Фізичне виховання», магістратури та перепідготовки фахівців з фізичної реабілітації.

Слід відмітити, що саме наш інститут першим в області розпочав підготовку фахівців з соціальної роботи та фізичної реабілітації.

По закінченню навчання випускники нашого закладу отримують диплом державного зразка.

Хмельницький інститут Університету «Україна» – соціально орієнтований недержавний ВНЗ, який, як і весь університет в цілому, працює за таким принципом, що приватна власність має вирішувати не тільки статутні завдання, а й приносити користь суспільству в цілому. Загальновідомо, що будь-яке підприємство корисне вже тим, що створює робочі місця і платить ті чи інші податки. Інститут реалізує свою соціальну місію через організацію інклюзивного освітнього простору для навчання у вищій школі студентів із особливими потребами. За десять років з часу заснування інституту в ньому отримали вищу освіту та продовжують навчання близько 200 студентів із особливими потребами.

У наших стінах здобувають вищу освіту близько 2 тисяч студентів денної та заочної форм навчання.

За роки роботи створено потужну матеріальну базу, яка складається із власних та орендованих приміщень – усього більше 8 тис. кв. м. Інститут має у власності та довгостроковій оренді навчальні корпуси, спортивний зал, гуртожиток, реабілітаційний центр та юридичну клініку.

В організації та веденні навчального процесу використовується 108 персональних комп’ютерів, об’єднаних у локальну мережу з вільним виходом у Інтернет.

Обсяги бібліотечного фонду складають 80 тисяч примірників навчальної та наукової літератури.

В інституті на 8 кафедрах, з яких 6 – випускових, працює 12 докторів наук, професорів (із них 6 – штатних), 40 кандидатів наук, доцентів (із них 29 – штатних), Заслужений майстер спорту України, Заслужений тренер України, п’ять «Відмінників освіти України» і «Відмінник народної освіти», два «Заслужених працівника освіти України», «Заслужений вчитель України», кавалери орденів «Богдана Хмельницького», «За мужність», «Знак Пошани», «Трудового червоного прапора», медалі «За бойові заслуги» та ін. За час існування інституту отримали дипломи державного зразка більше 4 тисяч студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання, з них 90 – студенти з особливими потребами.

Інститут створює своє власне обличчя. Вагомим внеском інституту в культурний розвиток міста стало встановлення на території інституту пам’ятника видатному українському філософу Григорію Сковороді, єдиного в області діючого сонячного годинника та відкриття за сприяння міського голови С. Мельника парку «Сад Григорія Сковороди».

Від моменту створення інституту до сьогодення ми маємо плідну співпрацю з усіма органами місцевої влади та самоврядування. Велику допомогу в процесі підготовки до ліцензування та акредитації спеціальностей закладу здійснює управління освіти і науки Хмельницької ОДА та регіональна громадська експертна комісія з ліцензування та акредитації. Хмельницька обласна Рада надає підтримку у створенні необхідної навчально-матеріальної бази, Хмельницький міськвиконком оплачує навчання інвалідів та малозабезпечених хмельничан, а також передав у безкоштовну оренду гуртожиток.

Неможливо не відмітити плідну співпрацю з підприємствами та організаціями міста та області в питанні організації практичної підготовки наших студентів. Інститут має угоди про практику з більш ніж 150 підприємствами й організаціями області різного підпорядкування та форм власності. Це органи місцевого самоврядування, судові та правоохоронні органи, заклади освіти, виробничі та фінансові підприємства, лікарні, засоби масової інформації та ін. Там же працевлаштовуються і наші випускники.