Історія інституту

Хмельницький інститут соціальних технологій вищого навчального закладу Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» створено як представництво у 1999 р. Очолив заклад М. Є. Чайковський. У 2002 р. представництво було реорганізоване у філію, а в червні 2005 р. у Хмельницький інститут соціальних технологій.

Відкриття закладу з умовами для освіти та соціальної адаптації найбільш незахищених верств населення – інвалідів зі свого боку підтримали тогочасний Хмельницький міський голова М.К. Чекман, обласне та міське товариства інвалідів, обласна організація ветеранів Афганістану, направивши відповідні листи міністру освіти України. Всебічну підтримку новому навчальному закладові надала Хмельницька обласна рада та тогочасний її голова М.І. Приступа, одразу ж надавши приміщення для роботи приймальної комісії, а пізніше – навчальні приміщення, а також редактор міської газети «Проскурів» Б.П. Теленько, керівник державного підприємства «Західвійськбуд», полковник А.Д. Довгополюк та його заступник полковник І.М. Грушецький, колишній начальник управління освіти і науки Хмельницької ОДА С.В. Вознюк, Хмельницький міський голова С.І. Мельник.

За дванадцять років своєї діяльності інститут сформувався в інклюзивний освітній комплекс четвертого рівня акредитації, в якому вперше на Хмельниччині створене безбар’єрне середовище для здобуття вищої освіти для усіх верств населення, в тому числі соціально незахищених студентів та студентів із особливими потребами. Інклюзивний освітній простір – це система організації навчально-виховного процесу для студентів із особливими потребами за умови його пристосування до їхніх індивідуальних особливостей у спільних з усіма студентами академічних групах. Навчання зазначеної категорії студентів, зокрема, потребує адаптації навчальних програм і планів, відповідного архітектурного середовища, методів та форм навчання, використання існуючих у громаді ресурсів, залучення батьків, співпраці з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб таких студентів, створення позитивного психологічного клімату в навчально-виховному середовищі.

7 вересня 1999 року – створення Хмельницького представництва вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Керівником призначено Чайковського М.Є. Навчальний заклад першим в області розпочав підготовку фахівців із соціальної роботи та фізичної реабілітації.

1 вересня 2002 року – урочисте відкриття нового навчального корпусу Хмельницького представництва.

2 грудня 2002 року – представництво реорганізоване у Хмельницьку філію.

Грудень 2003 року – розпочато експеримент зі впровадження дистанційної форми навчання на базі Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

17 червня 2005 року – філія реорганізована у Хмельницький інститут соціальних технологій.

2005 рік – отримання гранту Українського фонду соціальних інвестицій на виконання мікропроекту на тему «Соціально-психологічний та педагогічний супровід навчання соціально вразливих груп студентів». У рамках реалізації мікропроекту придбано спеціальне обладнання для полегшення навчання студентів із фізичними вадами, реконструйовані приміщення інституту у відповідності з нормами їх використання студентами-інвалідами.

24 квітня 2007 року – рішенням Державної акредитаційної комісії МОН України університет «Україна» акредитовано за ІV рівнем. Здійснюється підготовка магістрів за спеціальностями «Психологія» та «Соціальна робота».

Червень 2007 року – інститут отримав відзнаку Міністерства праці і соціальної політики за формування системи навчання людей із особливими потребами в інтегрованому здоровому студентському середовищі.

Березень 2009 року – відкрито музейну експозицію «Хмельниччина в роки Великої Вітчизняної війни» з нагоди 65-ї річниці визволення України і 65-річчя визволення Поділля від німецько-фашистських загарбників.

2 жовтня 2009 року – встановлення на території інституту пам’ятника Григорію Сковороді.

27 жовтня 2010 року – встановлення першого сонячного годинника у Хмельницькому на території інституту.

5 липня 2011 року – урочисте відкриття парку «Сад Григорія Сковороди».

Червень 2012 року – вперше на Хмельниччині інститутом отримано ліцензію на підготовку фахівців за напрямом «Документознавство та інформаційна діяльність». На базі відділення з підготовки молодших спеціалістів інституту створено Хмельницький коледж Університету «Україна».

Професорсько-викладацький склад

В інституті на 7 кафедрах, з яких 6 – випускаючих, працює:

  • докторів наук, професорів – 12 (із них 6 – штатних)
  • кандидатів наук, доцентів – 40 (із них 29 – штатних)

Контингент студентів

денної форми навчання – більше 500
заочної форми навчання – більше 1000

Якість освітніх послуг

Європейська система організації навчального процесу
Сучасні та перспективні спеціальності та спеціалізовані програми
Інтегроване освітнє середовище
Новітні технології навчання
Інтернет–супровід навчання
Зв’язок теоретичного навчання із практичною діяльністю через велику кількість баз практик
Електронна бібліотека
Потужна матеріально-технічна база
Сучасна інформаційна база
Дипломи державного зразка

Матеріально-технічна база

Бібліотека в кожному навчальному корпусі:
загальний фонд – 75 000 друкованих примірників;
електронний каталог – 3 500 найменувань

Комп’ютерний центр:
3 комп’ютерних класи з підключенням до мережі Інтернет

Реабілітаційний центр
Центр інклюзивного навчання
Юридична клініка
Спортивний комплекс

Наукова діяльність

Інститут почесних професорів
Cпеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій
Щорічні Всеукраїнські та Міжнародні конференції
Круглі столи з науковцями та практиками
Наукові фахові видання
Студентські наукові гуртки

Цінова політика

Доступна вартість освітніх послуг
Гнучка система пільг та знижок в оплаті за навчання
Прозорість отримання результатів навчання завдяки використанню тестових комп’ютерних технологій

Студентське життя

Активне студентське самоврядування
Створення соціальних проектів
Надання соціальної допомоги
Волонтерство, благодійні та екологічні акції
Популяризація здорового способу життя
Умови для розкриття творчих здібностей
Цікаве дозвілля