ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених

23 березня 2016 року у Хмельницькому інституті соціальних технологій відбулася ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації».

Гостями та учасниками конференції були представники студентства з різних навчальних закладів України, зокрема:

– Національної академії державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького – Андрій Купчишин, Наталія Кіндрас; науковий керівник: доцент кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін, к.філос.н., доцент Гончаренко Ольга Анатоліївна, к. психол. н. Голярдик Наталія Анатоліївна;

– Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара – Брижак Станіслав Олександрович, Дяченко Анна Олександрівна; науковий керівник: асистент каф. соц. роботи Степаненко Вікторія Іванівна;

– Луганського національного університету імені Т. Шевченка, Інституту історії, міжнародних відносин та соціально-політичних наук, – Зайцева Катерина; науковий керівник: к. пед. н., доцент Бондаренко Зоя Петрівна;

– Хмельницького кооперативно торговельно-економічного інституту – Анастасія Антоненко, Карина Горбатенко, Діана Заболотна. Наукові керівники: к.пед.н. Церклевич Вікторія Сергіївна, Домбровська Олена Миколаївна;

– Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» – Мартинюк Дмитро, Мельничук Юлія Сергіївна, Михайлюк Олександр; науковий керівник: ст. викладач Піхур Алла В’ячеславівна.

Під час роботи конференції розглядалися проблеми студентської молоді як складові загальних проблем українського суспільства. Висвітлено вплив світових культурно-інтеграційних процесів на зміни світогляду, ціннісних орієнтацій, соціального самопочуття, способу життя молоді. Обговорювалися питання розробки механізмів захисту свідомості молоді від негативних впливів у суспільстві; формуванню ціннісних орієнтацій: національної і громадської самосвідомості, духовності, екологічної культури, дотримання принципів здорового способу життя.